導航:首頁 > 國際知識 > 香港國際小學有多少個

香港國際小學有多少個

發布時間:2023-08-29 05:21:37

㈠ 香港十大國際學校是哪些學費需要多少

香港國際學校挺多,比較出名的就是十大國際學校,下面盤點。
1.香港國際學校
全年學費:96,600-229,350港元
香港國際學校位於大潭,提供幼兒教育至十二年級的課程,實行美國學制。香港國際學校考的公開試類型系SAT,平均分1350分,而且有八成的中學畢業生能考入美國大學,成績十分之優異!
香港國際學校提供了好少有點美式教育,該校會舉辦好多課外活動,例如有實習、跨學科研究、社區服務等,適合各種能力的同學。
2.哈羅香港國際學校
全年學費:149,924-203,868港元
香港哈羅系2012年建校位於屯門掃管笏,是第一間提供宿位的寄宿學校,學生可以由幼稚園K3讀到十三年級(Grade 13),不過要讀到六年級(Grade 6
)才可以寄宿。哈羅也是一間行英國學制同考試制度的國際學校,在九年級(Grade9)至十一年級(Grade 11)會先考IGCSE;而十二年級(Grade
12)到十三年級( Grade 13)就會考A-Level。
哈羅近年公開試成績十分優異,在去年A-Level成績入面超過6成同學有A*-A成績,而9成同學仔都考到A*-B成績,有5位學生更加被劍橋大學錄取!作為全球四間哈羅分校之一,教學質素有一定保證!
3.德瑞國際學校
全年學費:156,110-203,420港元
德瑞位於太平山,分別設有幼兒教育、小學、同中學。德瑞實行英國學制,提供英國式同德國式教育,不過就系考IB,而德瑞的IB成績十分之優異,在2020年34名IB狀元其中一位來自德瑞國際學校,該校IB平均分數40.72分,另有42名學生獲得40分或以上。
4.加拿大國際學校
全年學費:115,900-205,400港元
香港加拿大國際學校位於黃竹坑,提供幼兒教育至十二年級的課程。該校實行加拿大學制,而特別說明的是,該校是加拿大以外唯一一間學生可以同時獲得OSSD(安大略省中學文憑)同IB文憑的學校。香港加拿大國際學校是本港少數提供「一條龍」IB課程的國際學校,雖然該校2020年沒有狀元,不過有50名學生考獲40分以上。
5.法國國際學校
全年學費:104,099-201,085港元
法國國際學校位於灣仔跑馬地,提供幼兒教育至十二年級的課程。該校有得選考IB、IGCSE、DNB同BAC考試體制的學校,2019年成績當中,考生在IB同IGCSE入面都獲得100%
合格率,IB平均分是38.3 分,而IGCSE更加有超過9成人有A*-C的成績!
該學校設有國際部(international stream)同法語部(french
stream),另外出了給中學生學習普通話之外,還可以選學西班牙文,德文同拉丁文!
6.香港李寶椿聯合世界書院
全年學費:300,000-396,000港元
香港李寶椿聯合世界書院位於馬鞍山,而這間學校只提供中學課程,全校只有兩級,採用的考試制度都是IB,並且成績一向都好標青,2020年誕生一名IB狀元,亦有2名學生考獲44分、6名得取得43分,有24%考生獲得40分或以上。
而李寶椿有多元化慨學生背景同組合,學生來自全球80個國家,加上該班級人數好少,一般通常平均大約有16人,可以令到學生可以深入對世界上不同文化。另外,李寶椿作為一間寄宿學校,老師同學生都是住在校園里,可以訓練學生獨立生活。
7.漢基國際學校
全年學費:173,200-274,700港元
漢基國際學校校址位於北角寶馬山校園徑1號,設有幼稚園、小學及中學部。而同其他國際學校不同,漢基更為注重中國語言同中華文化教學,全校學生由小學到中學課程都要學習中英雙語,統一接受普通話同英語訓練,不過學校會提供一定的幫助,即使沒有中文學習背景的學生一樣可以申請。
漢基實行的考試制度是IB,學生100%合格,學生平均分系38分,比全球平均29分高出9分!成績絕對是十分之突出。
8.弘立書院
全年學費:204,650-258,470港元
弘立書院中學部位於薄扶林,一間以中西文化合璧的國際學校,提供一至十二年級的課程,主要以普通話及英語沉浸式教育。弘立都是一間行IB考試體制慨學校,2020年弘立書院考生獲得100%合格率,平均分數為38.9,共有10名學生考獲44或43分,並有24名學生取得40分或以上
( 48% )。
另外,弘立書院的一大特色是小班教學,務求令到每位學生都可以得到最大的學習效益;小學每班學生人數不多於20人,而中學每班通常都會少於22人。
9.滬江維多利亞學校
全年學費:143,400-201,420港元
滬江維多利亞學校位於香港仔,提供幼兒教育至十二年級的課程,同大部分國際學校一樣都實行IB制,而且公開試成績都很頂尖,2019年IB成績入面有2位同學考獲滿分45分,5位同學考獲44分。
而滬江維多利亞學校是全香港第一間取得國際文憑小學、中學及預科項目認證的國際學校,而且這間學校也非常注重雙語教學,每一堂都會有兩位老師,一位負責英語教學;一位用普通話授課,所以同學仔的語言能力都十分之出色。
10.沙田學院
全年學費:133,800-140,700港元
沙田學院位於火炭,是英基學校協會旗下一學校,只提供中學程度課程,同其他英基學校一樣都實行英國學制同考IB、IGCSE制。該校每年的IB成績都非常標青,在2019年公開試成績足足有11個45分狀元,成績認真犀利。
香港國際學校申請,可關注香港幸福生活服務平台。

㈡ 香港有哪些英文學校

香港有40幾間國際學校,比較知名d既有香港國際學校、德瑞國際學校、法國國際學校、漢基國際學校加拿大國際學校、耀中國際學校、基督教國際學校、美國國際學校、澳洲國際學校、英基屬下既學校等等

香港既教育制度都系依英制去作出改動,所以想搵差唔多既可以揀d英制既學校,例如英基既學校英制既學校大致上都系要系year11(中五)考一次試如IGCSE/ GCSE,year1(中七)考一次IB/ AL

叫11班、12班依d都系名姐,其實就系國際學校依d年級系由小學開始計起,小學6年再一直計落去所以中一就叫第7班,中五叫第11班。程度分別就可能國際學校部份科目既程度會低d例如中文(如有)同maths。好多國際學校都有外語俾學生學仲可以俾佢地以外語作為second language(第二語言)去應考d國際試

學費當然就唔系使宜啦,由最平既$78600(英基)到最貴既$140800(香港國際學校)都有,個差距都好大不過大部份好既學校都系10萬以上。英基既學校就唔洗買債券,但系其他大部份都要既。會收插班生,但系要好高難度,除左英文要好,其他科目同面試都要表現得好好多數國際學校如有其他國際既passport會優先考慮,但系無論如何依家先報會真系遲左d可能真系要等人放棄學校先可以俾到系waiting list等緊既學生

㈢ 香港有那些一條龍國際學校

走美國教育制道的有:美國國際學校、香港美國學校
澳洲: 香港澳州國際學校、
英式制道: 香港凱莉山國際學校、 香港墨爾文國際學校
加拿大: 香港加拿大國際學校、地利亞(加拿大)學校
希望能夠幫上你:)

㈣ 香港有哪些提供住宿的國際學校

香港國際學校寄宿情況匯總
香港的寄宿制國際學校只有3所,畢竟,香港設有寄宿制的學校總共就10多所。
為啥?因為貴啊!香港地價那麼高,學校設置宿舍,就得重新購地蓋房,那可得花不少錢。
1、香港哈羅國際學校
哈羅是香港首間寄宿及全日制國際學校。寄宿費用:港元$111,459/全年。
學校位處屯門黃金海岸附近,巍峨壯麗的半月形校舍,配備貼合師生所需的一流設備。學校提供出類拔萃的教育,學校沿襲英國哈羅公學的教育理念、教學方法和傳統,並將之融入香港多元且國際化的社會中。
學校鼓勵學生參與群體生活,學生由預備班6年班起可以申請寄宿,學生從小生活在宿舍,透過寄宿生活有更多機會與他人相處,亦有更多個人空間,使孩子從小培養獨立,自主的個性。
2、李寶椿聯合世界書院
李寶椿聯合世界書院提供兩年制中學預科之IB課程,學生來自超過60個不同的國籍。
李寶椿聯合世界書院的師生均於校園里住宿。寄宿費用:港元$198,000/全年,包括提供住宿、膳食及疫苗接種
校園佔地甚廣,擁有多座校舍,設施方面參照一般香港大學,校園共有四座宿舍,每座擁有16間4人1房間。
學校提倡通過住宿生活,讓學生學會尊重,合作,妥協並以正直和責任心行事。還讓他們了解國際文化,並在沒有父母的情況下如何獨立成長。
3、香港復臨學校
復臨學校是一條龍中小學,同址還有開辦大專課程的香港三育書院,校舍及環境非常優美。寄宿費用:7天:港元$6,650/每月,5天:港元$5,030/每月
香港復臨學校提供全人教育,照顧學生在品格、學業、身心都有均衡發展。高中學生更可以在中英數、通識等主科以外選修美國選修課程。
偌大的校園還建有學生宿舍,學生升中後可申請入住,體驗寄宿生活,學習負責任,照顧自己。大部分教職員也住在教員宿舍,學生和老師一起生活,就像大家庭。

閱讀全文

與香港國際小學有多少個相關的資料

熱點內容
金華義烏國際商貿城雨傘在哪個區 瀏覽:653
俄羅斯如何打通飛地立陶宛 瀏覽:1002
韓國如何應對流感 瀏覽:813
在德國愛他美白金版賣多少錢 瀏覽:845
澳大利亞養羊業為什麼發達 瀏覽:1249
如何進入法國高等學府 瀏覽:1343
巴西龜喂火腿吃什麼 瀏覽:1271
巴西土地面積多少萬平方千米 瀏覽:1126
巴西龜中耳炎初期要用什麼葯 瀏覽:1100
國際為什麼鋅片如此短缺 瀏覽:1520
巴西是用什麼規格的電源 瀏覽:1313
在中國賣的法國名牌有什麼 瀏覽:1236
在菲律賓投資可用什麼樣的居留條件 瀏覽:1138
德國被分裂為哪些國家 瀏覽:747
澳大利亞跟團簽證要什麼材料 瀏覽:1072
德國大鵝節多少錢 瀏覽:768
去菲律賓過關時會盤問什麼 瀏覽:1085
澳大利亞女王為什麼是元首 瀏覽:896
有什麼免費的韓國小說軟體 瀏覽:646
申請德國學校如何找中介 瀏覽:538